Verplaatsing naar Zuid1

Bron: www.vak410.nl

Afgelopen woensdag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Ajax, het bestuur van VAK410 en een afvaardiging van de verschillende groeperingen van Zuid 1. Tijdens dit gesprek is ons medegedeeld dat Ajax ons vanaf volgend seizoen wil gaan verplaatsen naar Zuid 1. Mocht dit niet op zulke korte termijn mogelijk zijn wordt dit maximaal een jaar uitgesteld. Redenen hiervoor aangegeven door Ajax zijn veiligheid (staan op tweede ring, vuurwerk, bier en/of andere voorwerpen richting 1e ring), maar met name het feit dat er een staantribune constructie zal komen op Zuid 1 vanaf aankomend seizoen. Ondanks dat dit nieuws niet geheel als verrassing kwam, is dit toch een grote klap. Zoals wij in eerdere berichtgeving al hebben laten blijken waren wij graag op onze huidige plek verder gegaan, maar dan wel op volle sterkte en niet zoals nu met een idiote hoeveelheid bufferkaarten met vele lege plekken tot gevolg. Hoe en of wij als groep VAK410 verder gaan weten wij nog niet, berichtgeving hierover volgt nog. Ajax zal deze week een mail versturen met verdere informatie over de procedure naar seizoenkaarthouders van VAK410 en Zuid 1.

……

Lees het volledige artikel op http://www.vak410.nl/nieuws/verplaatsing-naar-zuid1

Gegevens

Onderwerpen: Bestuur, Vuurwerk, Vak 410
Clubs: AFC Ajax