Dringende oproep aan supporters

Bron: www.vak410.nl

De voorzitter van de AFCA Supportersclub roept Ajax supporters op nadrukkelijk niet op eigen houtje of initiatief te demonstreren rondom de aankomende AVA. De huidige ontwikkelingen binnen onze club roepen heel veel reacties op, en dat is begrijpelijk. We waarderen ook de betrokkenheid van een ieder. Echter het organiseren van demonstraties of protesten op eigen initiatief zonder dat daar een gezamenlijk draagvlak voor is wijzen we sterk af. Dit leidt alleen maar tot verdeeldheid onder ons als supporters. Via een gezamenlijk gedragen besluit (door alle groeperingen) is de AFCA Supportersclub als officieel door Ajax erkend orgaan de instantie die tot dit soort initiatieven Ajax supporters oproept. Wij hebben als supporters enkele jaren geleden besloten ons niet voor een karretje te laten spannen en onze eigen koers te varen. Wij als supporters hebben geen belangen, alleen het Ajax belang. Dat  willen we zo houden. Voor een inhoudelijke reactie op de huidige ontwikkelingen binnen Ajax verwijzen we naar een eerdere verklaring. Met Wim Jonk willen we spreken over de nu ontstane situatie. Seal, voorzitter AFCA Supportersclub

……

Lees het volledige artikel op http://www.vak410.nl/nieuws/dringende-oproep-aan-supporters

Gegevens

Spelers: Wim Jonk
Onderwerpen: AFCA, AVA, Supporters
Clubs: AFC Ajax