April 2020

Irritatie bij clubs door uitspraken Overmars

Bron: www.ad.nl

De beleidsbepalers van de clubs in het betaalde voetbal en de KNVB overleggen deze namiddag wederom uitvoerig met elkaar. En dat overleg belooft op voorhand enig vuurwerk op te leveren. Er wordt gesproken over twee scenario’s die nu nog op tafel liggen: straks weer voetballen in de wetenschap dat op 3 augustus de eindstreep ligt of per direct een dikke streep onder het seizoen zetten.

Pages